Prijava

Ispunjenu prijavu filma za učešće na AVALA TEH FEST 2020. dostaviti najkasnije do 29. februara 2020. do 24.00.

Podaci o producentu

Proizvođač filma - Producentska kuća:

ADRESA:

TELEFON:

FAX:

MOBILNI:

E-MAIL ADRESA:

INTERNET STRANA:

KONTAKT OSOBA

Podaci o autoru

IME I PREZIME:

ADRESA:

TELEFON:

FAX:

MOBILNI:

E-MAIL ADRESA:

INTERNET STRANA:

Podaci o filmu

NASLOV FILMA:

MESEC I GODINA PROIZVODNJE:

TRAJANJE U MINUTIMA:

REŽIJA:

SCENARIO:

KAMERA:

MONTAŽA:

MUZIKA:

PRODUCENT:

LINK FILMA ZA PREUZIMANJE:

LINK SKRINERA/TREJLERA/TIZERA ZA PREUZIMANJE:

LOZINKA (ako je ima):

KRATAK SADRŽAJ FILMA:

FESTIVAL/I NA KOJIMA JE FILM PRIKAZAN I OSVOJENE NAGRADE I PRIZNANJA:

Podaci o distributeru

DISTRIBUTERSKA KUĆA:

ADRESA:

TELEFON:

FAX:

MOBILNI:

E-MAIL ADRESA:

INTERNET STRANA:

KONTAKT OSOBA:

Prateći materijal / informacije

Uz ispunjen obrazac potrebno je poslati i:

1. kratku biografiju reditelja (Word, pdf)

2. do tri fotografije iz filma (jpg, png)3. prateći press materijal u pdf-u (nije obavezno!)

Ukoliko imate problem sa formularom, posaljte nam prijavu sa svim podacima putem e-maila: office@avalatehfest.com