AVALA TEH FEST

AVALA TEH FEST je međunarodni festival dokumentarnog filma koji se održava jednom godišnje, u maju mesecu – 4 dana, u Beogradu i to pred gledaocima jednog od TV kanala u Srbiji, što ga razlikuje od sličnih festivala u zemlji i regionu.

Osnovni sadržaj AVALA TEH FEST-a jeste festivalsko takmičenje dokumentarnih filmova rađenih za potrebe televizijskog programa.
Organizator i pokretač AVALA TEH FEST-a je produkcijska kuća YU-BI-NET
d.o.o.

Idejni nosilac AVALA TEH FEST-a je Trivko Savić – Tića, producent sa višedecenijskim iskustvom u produkciji televizijskog programa i pružanja konsultantskih usluga televizijskim stanicama pre svega u Srbiji, a njegov potpis stoji i iza MEFEST-a – Međunarodnog festivala ekološkog, sportskog i turističkog filma, koji je kao festivalski događaj obeležio kraj prethodnog i početak ovog veka.

Cilj AVALA TEH FEST-a je promocija dokumentarnih filmova koji prezentuju
turističke potencijale jednog područja sa naglaskom na prirodnim lepotama,
kulturno-istorijskim spomenicima, kulturnim i drugim turističkim potencijalima, zatim onih koji obrađuju teme iz ekologije i zaštite prirodne i čovekove sredine, kao i onih koji prezentuju proizvodnju, pripremu i uživanje u hrani i piću i ostalim pratećim sadržajima.

AVALA TEH FEST je prilika za direktne prezentacije različitih kultura i običaja na jednom od TV kanala u Srbiji, kao i prilika za kvalitetnu i realnu kulturnu razmenu.

AVALA TEH FEST odvija se kao TV program u stvarnom vremenu, pred TV gledaocima u prepodnevnim satima – kao projekcija festivalske selekcije filmova i u večernjim satima – kao kolažni program sačinjen od razgovora sa autorima filmova, učesnicima fetivala, kao i ostalim zanimljivim osobama koje imaju bilo kakve veze sa oblastima koje AVALA TEH FEST
pokriva.

Upravo ideja da se jedan festival izmesti iz klasičnog u televizijski format čini ga ako ništa drugo do drugačijim od ostalih festivalskih manifestacija!

O najboljem sveukupnom filmu AVALA TEH FEST-a, koji će poneti priznanje Grand Prix AVALA TEH FEST-a, odlučuje televizijska festivalska publika svojim glasovima dostavljenim putem SMS-a. Posmatrano po kategorijama, predviđene su nagrade za prva tri filma u kategorijama – TURISTIČKI FILM, EKOLOŠKI FILM i HEDONISTIČKI FILM, i to:

  • Prva nagrada – Zlatni toranj AVALA TEH FEST-a;
  • Druga nagrada – Srebrni toranj AVALA TEH FEST-a;
  • Treća nagrada – Bronzani toranj AVALA TEH FEST-a.

Plakete AVALA TEH FEST-a biće dodeljene svim ostalim filmovima koji će učestvovati u selekciji na festivalu, u svim kategorijama.
O nagradama odlučuje Međunarodni žiri od pet članova, stručnjaka u oblastima dokumentarnog filmskog stvaralaštva, turističkog novinarstva i gastronomije.

Prijatelji festivala:

Prijavite svoj film

Da biste prijavili svoj film za učešće na Festivalu, morate popuniti i dostaviti obrazac za prijavljivanje koji se nalazi na veb sajtu festivala. Filmovi i prateći video materijal treba dostaviti preko jedne od poznatih platformi (WeTransfer, FileMail i sl.), dok link za preuzimanje i eventualnu zaštitnu šifru treba obavezno navesti u obrascu za prijavljivanje.


PRIJAVLJIVANJE JE BESPLATNO, KAO I UČEŠĆE NA FESTIVALU!